Gửi bài dự thi

Bài dự thi thể hiện nét đẹp của những thành phố ở Việt Nam.

Thời hạn gửi bài dự thi đã kết thúc, cùng theo dõi kết quả cuộc thi trên tại: https://www.facebook.com/WowWeekend nhé!